Leerscan logo

Welkom bij de groepsscan

Bij een groepsscan maak je een aantal leerscans aan en rekent die vooraf in één keer af.

De leerscan bestaat uit vier soorten scans. Vink aan welke je beschikbaar wilt stellen aan je deelnemers.
Denkgewoonten - hoe je in je kracht met situaties omgaat
Denkgewoonten - hoe je onder stress met situaties omgaat
Leervoorkeuren - hoe je het liefste leert
Leervoorkeuren - hoe je leren in de praktijk ervaart
Je wilt wellicht aan je deelnemers aangeven welke scans verplicht zijn en welke optioneel.

Vul hieronder je e-mailadres in en geef een naam aan de groepsscan.
Daarna vul je het aantal deelnemers en de optionele factuurinformatie in.
Accepteer de privacyverklaring en ga door naar de iDeal afrekenpagina.

De prijs per deelnemer bedraagt € 6,50 exclusief BTW (€ 7,87 inclusief BTW).
Bij 50 of meer deelnemers is er een korting van toepassing volgens onderstaande tabel.

Je krijgt een e-mail toegestuurd met uitleg en een link om de leerscan te starten.
Deze link kun je doorsturen naar de deelnemers, zodat zij direct naar de leerscan gaan, zonder betaalpagina.

De deelnemers krijgen toegang tot hun eigen profiel.
Jij als organisator krijgt toegang tot het groepsprofiel én tot alle individuele profielen.

We delen je e-mailadres nooit met anderen.

Jouw prijs
 
  Aantal deelnemers
Prijs per deelnemer
2..49
 
50..99
Voordeel 10%
100+
Voordeel 20%
Bedrag ex. BTW: €   Bedrag ex. BTW
BTW: €   BTW
Totaal: €   Totaal

Informatie voor op je factuur


Klik hier als je je persoonlijke link(s) vergeten bent

Leerscan logo

Welcome to the groupscan

With the groupscan you create a number of learning scans and pay all of them upfront.

The learning scan contains four types of scans. Check the ones you want to make available to your participants.
Thinking habits - how you deal with situations in flow
Thinking habits - how you deal with situations under stress
Learning preferences - how you like to learn
Learning preferences - how you experience learning in practice
You might want to tell your participants which scans are mandatory and which ones are optional.

Enter your email address below and give your groupscan a name.
Next you enter the number of participants and the optional invoice information.
Accept the privacy statement and continue to the iDeal payment page.

The price per participant is € 6,50 excluding VAT (€ 7,87 including VAT).
At 50 or more participant you get a discaount per the table below.

You receive an email with an explanation and a link to start the learning scan.
You can share the link with your participants, so they can complete the scans without the need to pay for them.

Participants get access to their own profile.
You as the organiser gets access to the group profile and to the individual profiles.

We will never share your email address with others.

Your price
 
  Number of participants
Price per participant
2..49
 
50..99
5% off
100+
20% off
Amount ex. VAT: €   Amount ex. VAT VAT: €
VAT: €   VAT
Total: €   Total

Optional

Information for your invoice


Click here if your forgot your personal link(s)