Leerscan logo

Welkom bij de leerscan

De leerscan bestaat uit twee soorten scans:
- Denkgewoonten - hoe je in je kracht met situaties omgaat
- Denkgewoonten - hoe je onder stress met situaties omgaat
- Leervoorkeuren - hoe je het liefste leert
- Leervoorkeuren - hoe je leren in de praktijk ervaart

Vul hieronder je e-mailadres en optionele factuurinformatie in en accepteer de privacyverklaring.
Ga dan door naar de iDeal afrekenpagina. De prijs voor een individuele leerscan bedraagt € 6,50 inclusief BTW

Vervolgens krijgt je een e-mail toegestuurd met uitleg en een link om de scans te starten.
Als je alle vragen van een scan beantwoord hebt, kun je de resultaten bekijken en downloaden.

We delen je e-mailadres nooit met anderen.
Jouw prijs
 
  Ik wil voor meer mensen een scan aanschaffen, een zgn. groepsscan
Bedrag ex. BTW: €  
BTW: €  
Totaal: €  

Informatie voor op je factuur


Klik hier als je je persoonlijke link(s) vergeten bent

Leerscan logo

Welcome to the learning scan

The learning scan contains two types of scans:
- Thinking habits - how you deal with situations in flow
- Thinking habits - how you deal with situations under stress
- Learning preferences - how you like to learn
- Learning preferences - how you experience learning in practice

Enter your email address below, add the optional invoice information and accept the privacy statement.
Then continue to the iDeal payment page. The price for an individual learning scan is € 6,50 (VAT included).

We will then send you an email with an explanation and a link to start your scans.
When you have completed all questions of a scan, you can view and download your results.

We will never share your email address with others.
Your price
 
  I want to purchase scans for more people, a so called groupscan
Amount ex. VAT: €  
VAT: €  
Total: €  

Optional

Information for your invoice


Click here if your forgot your personal link(s)